İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 18 11.11.2021 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-CHP GRUBU ÖNERİSİ
5 22 23.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
5 23 24.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
5 24 30.11.2021 GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR-MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
5 24 30.11.2021 USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
5 29 07.12.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 İç Tüzük'te gerekli değişiklikleri yapıp Anayasa'yla uyumlu hâle geldikten sonra teklifin görüşmelerinin yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 149- 271- Ham Tutanak CHP
2 33 15.12.2018 İHEB'in ne ölçüde ders programlarında yer aldığını, KHK listelerinde adları yer alan binlerce öğretim üyesi bilimsel soykırıma tabi tutulmuşken beyin göçünü geri döndürme söyleminin çelişki olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 515- 275- Ham Tutanak CHP
2 35 17.12.2018 Avrupa Mahkemesinin kararı bağlayıcı iken siyasal hedefin Avrupa Mahkemesi kararının icra yükümlülüğünü ortadan kaldırıp kaldıramayacağını Dışişleri Bakanından öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 523- 812- Ham Tutanak CHP
2 42 08.01.2019 Anayasa'nın 11'inci, 94'üncü ve 67'nci maddesindeki hükümler gereğince Meclis Başkanının istifa etmeden belediye başkanlığına aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması 301- 151- Ham Tutanak CHP
2 43 09.01.2019 Cüzdanı dolu olanlar ile beyni güçlü olanların yurt dışına gittiğine ama burada çürütülenlerin de olduğuna ilişkin açıklaması 127- 285- Ham Tutanak CHP
2 78 15.05.2019 Hangi sandık kurullarının yasa dışı oluşturulduğunu, yasa dışı oluşturulan sandıkta kullanılan oyların sonucu nasıl etkilediğini, aynı zarftan çıkan 4 pusuladan 1'inin etkilendiği kabul edildiğine göre diğer 3 pusula için saptanan farkların ne olduğunu, mazbata iptalinin neden ve hangi yasal dayanağa göre yapıldığını, kimler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, kararın neden yedek üyelerle birlikte alındığını öğrenmek istediğine ve YSK'nin verdiği kararlarda zaman ve kapsam açısından çelişki bulunduğuna ilişkin açıklaması 58- 311-313 Ham Tutanak CHP
2 93 25.06.2019 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunun 6 Mayıs YSK darbesine karşı demokrasi zaferi olduğuna ve Ekrem İmamoğlu'na başarılar dilediğine, Meclisin Anayasa'ya aykırı olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı izleme komitesi kurmasının zorunluluk olduğuna ilişkin açıklaması 166- 1203- Ham Tutanak CHP
2 99 09.07.2019 Anayasa konusunda rehabilitasyon ve restorasyon ikileminde bulunan AK PARTİ'yi yargı reformu konusunda ya birlikte çalışmaya ya da kendi teklifini gündeme getirmeye davet ettiğine ilişkin açıklaması 106- 897-898 Ham Tutanak CHP
3 6 15.10.2019 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 182- 237-238 Ham Tutanak CHP
3 6 15.10.2019 Hiçbir zaman anayasal dayanağı olmayan bir sözü söylemeyeceğine ilişkin açıklaması 184- 238- Ham Tutanak CHP
3 7 16.10.2019 Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kavramının anayasal dayanağının ve bağlayıcı özelliğinin olmadığına ilişkin açıklaması 145- 214- Ham Tutanak CHP
3 12 31.10.2019 Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi taslağının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmasının yeni bir yasal düzenleme olduğuna ve teklifin kabul edilmesi hâlinde İstanbul Boğaz yönetiminin yetkilerinin Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına bağlanacağına ilişkin açıklaması 209- 237- Ham Tutanak CHP
3 16 12.11.2019 Vefat eden Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'a Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 30- 858- Ham Tutanak CHP
3 16 12.11.2019 Görüşülen 117 sıra sayılı Kanun Teklifi'ni imzalayan vekillerden kaçının şu anda Genel Kurul salonunda bulunduğuna ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkilerinin Merkez Bankasına geçirilmesinin gerekçesini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 180- 907- Ham Tutanak CHP
3 16 12.11.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkilerinin neden Merkez Bankasına aktarıldığının yanıtlanması gerektiğine ilişkin açıklaması 248- 929- Ham Tutanak CHP
3 16 12.11.2019 Parlamenter rejimi ve hükûmetini işler hâle getirerek yeniden yürürlüğe koymak isteyenlerin mi, yoksa Meclis hükûmetinden hükûmetsiz Meclise geçenlerin mi Osmanlı mirasını sahiplendiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 328- 955- Ham Tutanak CHP
3 18 14.11.2019 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 109- 203- Ham Tutanak CHP
3 20 20.11.2019 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle insan haklarının ihlal edildiği ve yok edildiği bir ortamda mağdur ebeveyn çocuklarının hak ve özgürlüklerinden söz edilemeyeceğine ilişkin açıklaması 286- 624- Ham Tutanak CHP
3 21 21.11.2019 Sosyal güvenlik hakkı gasbında bulunan kamu görevlilerinin sorumlu tutulmamasının hukuk devletiyle bağdaşmadığına ve keyfîliğin sürekli hâle getirildiğine ilişkin açıklaması 201- 787- Ham Tutanak CHP
3 22 26.11.2019 Kurumların objektif çalışabilmesi için önerilerde bulunduklarına,144 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 10'uncu ve 20'nci maddelerinin teknik anlamda Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade ettiğine ilişkin açıklaması 317- 1002- Ham Tutanak CHP
3 22 26.11.2019 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 305- 998- Ham Tutanak CHP
3 23 27.11.2019 Anayasa'nın doğrudan muhatabı ve yasalar yoluyla uygulayıcısı olan yasama organının Anayasa'ya aykırı yasalarda ısrarı anayasal düzenden uzaklaşma tehlikesini beraberinde getirdiğine ilişkin açıklaması 42- 29-30 Ham Tutanak CHP
3 25 03.12.2019 Balıkesir Miletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 197- 403- Ham Tutanak CHP
3 26 04.12.2019 Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in insan hakları ihlallerinin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına verilmiş olan CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki "Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek abesle iştigaldir." ifadesine ilişkin açıklaması 142- 67- Ham Tutanak CHP
3 27 05.12.2019 İçişleri Komisyonunun İç Tüzük madde 88'e göre 144 sayılı Kanun Teklifinin 11'inci maddesini Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle geri çekip çekmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 451- 163- Ham Tutanak CHP
3 27 05.12.2019 Seçme hakkına aykırı olan yüzde 10'luk barajın kaldırılması, kadın yurttaşların seçilme hakkının etkili kılınması, Meclisteki cinsiyet dağılımının ayrımcı olmayan bir aritmetiğe taşınması ve milletvekillerinin yasama görevlerini içtikleri ant gereği hukukun üstünlüğü, demokrasi, laiklik, insan hakları ve anayasa ekseninde yerine getirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 141- 65- Ham Tutanak CHP
3 109 08.07.2020 Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın usul görüşmesi üzerinde lehte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 253- 432- Ham Tutanak CHP
4 4 13.10.2020 Esas ayrışmanın Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "kesin hüküm" kavramında olduğuna ilişkin açıklaması 191- 110- Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 157- 936-937 Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 308- 986- Ham Tutanak CHP
4 69 07.04.2021 Cumhuriyetin kurumlarının teker teker tasfiye edilmek istendiğine ilişkin açıklaması 179- 500- Ham Tutanak CHP
4 91 15.06.2021 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 13- 661- Ham Tutanak CHP
4 96 24.06.2021 Görüşmeler sırasında Genel Kurulda bulunmayan milletvekillerinin sonradan gelip oy kullanmasının yasama etiği ve Anayasa andımıza aykırı olduğuna ilişkin açıklaması 301- 621- Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in usul görüşmesinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 192- 585- Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Anayasa'ya uygunluk denetimine ilişkin açıklaması 355- 631- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 29 11.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 220- 114-116 Ham Tutanak CHP
2 34 16.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle 551- 589- Ham Tutanak CHP
2 37 19.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 338- 138-140 Ham Tutanak CHP
3 29 10.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 365- 159-162 Ham Tutanak CHP
3 36 17.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 639- 742- Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 96 09.06.2020 (2/2043) esas numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/79) münasebetiyle 181- 548-550 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 44 10.01.2019 Demokratik hukuk devleti için yasama işlevine ilişkin gündem dışı konuşması 9- 422-424 Ham Tutanak CHP
2 82 23.05.2019 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ilişkin gündem dışı konuşması 13- 764-766 Ham Tutanak CHP
2 98 04.07.2019 Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girişinin 1'inci yılının yasama faaliyetleri açısından değerlendirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması 9- 652-653 Ham Tutanak CHP
3 6 15.10.2019 Adil yargılanma hakkına ilişkin gündem dışı konuşması 6- 172-174 Ham Tutanak CHP
4 54 03.03.2021 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun 100'üncü yılına ilişkin gündem dışı konuşması 6- 18-19 Ham Tutanak CHP
4 91 15.06.2021 27'nci Yasama Döneminin Üçüncü Yasama Yılının anayasal ve siyasal bilançosunu değerlendirmeye ilişkin gündem dışı konuşması 6- 659-660 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un 1 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 251- 299- Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 27 06.12.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 90- 1070-1071 Ham Tutanak CHP
2 97 03.07.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 145- 460-461 Ham Tutanak CHP
2 100 10.07.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 58- 1034-1035 Ham Tutanak CHP
3 25 03.12.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 180- 398-399 Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 138- 930-932 Ham Tutanak CHP
4 96 24.06.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 113- 561-562 Ham Tutanak CHP
4 97 29.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 79- 710- Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 233- 293-295 Ham Tutanak CHP
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 213- 431-433 Ham Tutanak CHP
2 6 10.10.2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 366- 1204-1206 Ham Tutanak CHP
2 17 14.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 195- 738-739 Ham Tutanak CHP
2 21 22.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 154- 240- Ham Tutanak CHP
2 23 28.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 180- 488-490 Ham Tutanak CHP
2 23 28.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 237- 507-508 Ham Tutanak CHP
2 23 28.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 529-530 Ham Tutanak CHP
2 23 28.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 377- 548-549 Ham Tutanak CHP
2 24 29.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 235- 689-690 Ham Tutanak CHP
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 492- 1119-1120 Ham Tutanak CHP
2 43 09.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 160- 295-298 Ham Tutanak CHP
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 263- 669-671 Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 607- 1135-1138 Ham Tutanak CHP
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 291- 311-312 Ham Tutanak CHP
2 53 14.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 260- 691-693 Ham Tutanak CHP
2 54 19.02.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 256- 842-844 Ham Tutanak CHP
2 56 21.02.2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 199- 1075-1076 Ham Tutanak CHP
2 80 21.05.2019 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 143- 613-614 Ham Tutanak CHP
2 82 23.05.2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 217- 842-843 Ham Tutanak CHP
2 95 27.06.2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 140- 215-216 Ham Tutanak CHP
2 100 10.07.2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 187- 1076- Ham Tutanak CHP
3 4 09.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 299- 581-585 Ham Tutanak CHP
3 6 15.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 174- 235-236 Ham Tutanak CHP
3 13 05.11.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 256- 409- Ham Tutanak CHP
3 13 05.11.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 390- 450-452 Ham Tutanak CHP
3 18 14.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 101- 200-202 Ham Tutanak CHP
3 22 26.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 300- 996-997 Ham Tutanak CHP
3 25 03.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 277- 430-431 Ham Tutanak CHP
3 27 05.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 527- 189-191 Ham Tutanak CHP
3 40 21.12.2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 267- 456-458 Ham Tutanak CHP
3 54 11.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 225- 957-959 Ham Tutanak CHP
3 58 19.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 262- 641-642 Ham Tutanak CHP
3 66 10.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 248- 307-309 Ham Tutanak CHP
3 93 02.06.2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 239- 143-144 Ham Tutanak CHP
3 97 10.06.2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 343- 877-879 Ham Tutanak CHP
3 98 11.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 381- 135-137 Ham Tutanak CHP
3 109 08.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 428- 489-490 Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 299- 663-665 Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 322- 670-671 Ham Tutanak CHP
3 114 16.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 177- 435-436 Ham Tutanak CHP
3 114 16.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 352- 497-498 Ham Tutanak CHP
3 115 21.07.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 325- 775-776 Ham Tutanak CHP
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 530- 552-553 Ham Tutanak CHP
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 546- 558-559 Ham Tutanak CHP
4 6 15.10.2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 307- 551-552 Ham Tutanak CHP
4 65 30.03.2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 221- 880-884 Ham Tutanak CHP
4 69 07.04.2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 344- 555-556 Ham Tutanak CHP
4 72 14.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 133- 894- Ham Tutanak CHP
4 92 16.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 386- 145-146 Ham Tutanak CHP
4 95 23.06.2021 Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 151- 406-407 Ham Tutanak CHP
4 96 24.06.2021 Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 277- 614-615 Ham Tutanak CHP
4 98 30.06.2021 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 103- 833-834 Ham Tutanak CHP
4 101 08.07.2021 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 181- 387-389 Ham Tutanak CHP
4 101 08.07.2021 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 432- 465-467 Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 360- 633-634 Ham Tutanak CHP
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 412- 850-852 Ham Tutanak CHP
4 104 16.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 268- 110-112 Ham Tutanak CHP
4 105 17.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 407- 369- Ham Tutanak CHP
4 105 17.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 682- 458-459 Ham Tutanak CHP
4 105 17.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 926- 534-535 Ham Tutanak CHP
5 15 04.11.2021 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 112- - Ham Tutanak CHP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop'un, kanun görüşmelerine geçerken İç Tüzük'e uygun olarak davranıp davranmadığı ve çalışma usullerine uyup uymadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 127- 264- Ham Tutanak CHP
4 4 13.10.2020 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar Akar'ın, 228 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Komisyona iade edilip edilmemesi hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 217- 119-120 Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle Komisyona iade edilmesi istenen 255 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması nedeniyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 184- 583-584 Ham Tutanak CHP
4 104 16.07.2021 Bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle Komisyona iade edilmesi istenen 277 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlamak istemesi nedeniyle Başkanın tutumunun İç Tüzük'e uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 175- 85-86 Ham Tutanak CHP
4 104 16.07.2021 Torba kanun olan 277 sıra sayılı Kanun Teklifi'ni temel kanun olarak görüşmeye açmak istemesi nedeniyle Başkanın tutumunun İç Tüzük'e uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 195- 90-91 Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 75 08.05.2019 Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 135- 68-71 Ham Tutanak CHP
4 84 26.05.2021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 228- 289-291 Ham Tutanak CHP
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 19 20.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 237- 1069-1072 Ham Tutanak CHP
2 19 20.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 392- 1116-1117 Ham Tutanak CHP
2 20 21.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 343- 151-152 Ham Tutanak CHP
3 103 23.06.2020 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 129- 68-70 Ham Tutanak CHP
İç Tüzük Değişikliği Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 5 09.10.2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle 127- 799-802 Ham Tutanak CHP