SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 3 03.10.2018 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun yetersizliğine ilişkin açıklaması 27- 559- Ham Tutanak CHP
2 7 16.10.2018 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sanat ve sanatçı adına en acıklı döneminden geçildiğine, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu oluşturulmuşken Kültür Bakanlığının ne iş yapacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 38- 105- Ham Tutanak CHP
3 9 23.10.2019 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının ihalesine ilişkin açıklaması 21- 628- Ham Tutanak CHP
3 14 06.11.2019 Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 154- 594- Ham Tutanak CHP
3 66 10.03.2020 Dayatılan gündemin dışında söyleyecek sözleri ve reva görülen hayatların üstüne edecek iki çift lafları olduğuna, "fıtrat" diyerek eşitliği yok sayan zihniyete, siyasi çıkarlara göre verilen hükümlere, emeğin sömürülmesine, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, verilen sözlerin tutulmamasına, yasaların etkin uygulanmamasına, her gün en az bir kız kardeşin hayattan koparılmasına, durdurulmayan şiddetin erkeklik ve hamaset söylemleriyle meşrulaştırılmasına itirazları olduğuna, şiddetsiz, savaşsız, özgür ve eşit bir dünyayı var edecek kadınların olduğuna ilişkin açıklaması 27- 235-236 Ham Tutanak CHP
3 116 22.07.2020 İstanbul Sözleşmesi'nden, 6284 Sayılı Kanun'dan ve Medeni Kanun'dan bir adım geri atmayacaklarına ilişkin açıklaması 103- 57- Ham Tutanak CHP
3 117 23.07.2020 Hayvan haklarıyla ilgili yasanın çıkması için daha kaç hayvanın öldürülmesinin beklendiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 22- 221- Ham Tutanak CHP
4 17 18.11.2020 Uzel Makine işçilerinin haklarının verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 26- 748- Ham Tutanak CHP
4 55 04.03.2021 8 Martta sömürüye, eşitsizliğe, kadın kırımına karşı 81 ilde sokaklarda olacaklarına ilişkin açıklaması 21- 206- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 29 11.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 584- 250- Ham Tutanak CHP
2 32 14.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 28- 828-829 Ham Tutanak CHP
3 29 10.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 383- 164-166 Ham Tutanak CHP
3 33 14.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 512- 1083- Ham Tutanak CHP
4 25 08.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 1'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 329- 138-140 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 41 26.01.2021 Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in (2/2448) esas numaralı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına dair önergesi (4/105) münasebetiyle 249- 300-302 Ham Tutanak CHP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 283- 1170- Ham Tutanak CHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 44 16.01.2020 (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) No. lu Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 224- 270-273 Ham Tutanak CHP
4 56 09.03.2021 (10/96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697, 2830, 2976, 2979, 3019, 3109, 3206, 3430, 3476, 3479, 3482, 3484, 3485, 3493, 3504, 3505, 3508, 3510, 3685, 3723, 3918 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924) No.lu Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmesi münasebetiyle 146- 418-421 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 66 10.03.2020 Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin gündem dışı konuşması 13- 230-232 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 27 10.12.2020 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasında CHP'li kadın milletvekillerine sataşması nedeniyle konuşması 328- 633-634 Ham Tutanak CHP
4 56 09.03.2021 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 157- 421-423 Ham Tutanak CHP
4 56 09.03.2021 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında CHP'ye sataşması nedeniyle konuşması 166- 424-425 Ham Tutanak CHP
4 56 09.03.2021 Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in kadına yönelik şiddetin sebepleri ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis Araştırması Önergelerinin öngörüşmelerinde AK PARTİ grubu adına yaptıkları konuşmalarında CHP'ye sataşması nedeniyle konuşması 204- 441- Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 14 06.11.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 121- 582-584 Ham Tutanak CHP
3 17 13.11.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 123- 61-63 Ham Tutanak CHP
3 21 21.11.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 88- 750-751 Ham Tutanak CHP
3 102 18.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 94- 882-883 Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 89- 595-596 Ham Tutanak CHP
4 20 25.11.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 102- 239-240 Ham Tutanak CHP
4 74 20.04.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 85- 202-203 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 8 17.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 338- 447- Ham Tutanak CHP
2 26 05.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 187- 961- Ham Tutanak CHP
2 47 17.01.2019 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 564- 1122-1125 Ham Tutanak CHP
2 100 10.07.2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 374- 1135-1136 Ham Tutanak CHP
3 10 24.10.2019 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 316- 890-891 Ham Tutanak CHP
3 80 09.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 390- 622-624 Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 361- 682-684 Ham Tutanak CHP
4 39 25.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 478- 420-422 Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 3 06.10.2021 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 334- - Ham Tutanak TİP