ATİLA SERTEL
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 17 10.11.2021 TEZKERELER-CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ-Yetki Tezkereleri (Yurt dışına asker gönderme /yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye?de bulunması) (bk. Yetki İstemleri)
5 19 16.11.2021 ÖNERGELER-MİLLETVEKİLİ ÖNERGELERİ -Kanun Teklifini Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri (bk. Kanunlar)
5 21 18.11.2021 AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 7 16.10.2018 İzmir Basmane Polis Merkez Amirliğinde bayrak direği ve bayrak krizi yaşandığına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müsaadeleriyle bu karakola bayrak ve bayrak direği hediye etmek istediğine ilişkin açıklaması 32- 102- Ham Tutanak CHP
2 8 17.10.2018 İzmir Basmane Polis Merkez Amirliğine bayrak direği ve bayrak hediye etmek istedeğini ifade etmesi üzerine bayrak direği dikilerek bayrak çekildiğine, polislere, öğretmenlere, sağlıkçılara, infaz koruma memurlarına, itfaiyecilere 3600 ek göstergenin verilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 184- 401- Ham Tutanak CHP
2 33 15.12.2018 Ölüm yolu olarak bilinen İzmir'in Tire-Belevi yolunun duble yol olarak yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 414- 236-237 Ham Tutanak CHP
2 36 18.12.2018 Köylülerin Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağısallıpınar, Yukarısallıpınar ve Boyalı köyü ile Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyüne bir çivi dahi çakılmamasının Alevilikle ilgisi olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması 245- 1003- Ham Tutanak CHP
3 53 06.02.2020 Suriye'nin İdlib kentinde, Van ilindeki çığ felaketlerinde ve İstanbul ilindeki uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara ve şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine, ambulans ile yaralılara yardım konusunun gözden geçirilmesinin önemli olduğuna ilişkin açıklaması 25- 799- Ham Tutanak CHP
3 96 09.06.2020 Gazetecilere yönelik baskıların arttığına, gözaltına alınan Müyesser Yıldız ile İsmail Dükel'in bir an önce serbest bırakılması gerektiğine ilişkin açıklaması 211- 557- Ham Tutanak CHP
3 115 21.07.2020 Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'a TBMM Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine ve emeklilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklaması 48- 679- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 29 11.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 272- 134-137 Ham Tutanak CHP
2 37 19.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 225- 102-103 Ham Tutanak CHP
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 627- 435- Ham Tutanak CHP
3 36 17.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 127- 588-590 Ham Tutanak CHP
4 32 15.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 115- 866-867 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 57 18.02.2020 (2/951) esas numaralı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/63) münasebetiyle 147- 449-450 Ham Tutanak CHP
4 36 22.12.2020 (2/1961) esas numaralı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/103) münasebetiyle 299- 740-741 Ham Tutanak CHP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 26 04.12.2019 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun Görüşü (3/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) münasebetiyle 347- 122-124 Ham Tutanak CHP
3 26 04.12.2019 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun Görüşü (3/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) münasebetiyle 430- 146-148 Ham Tutanak CHP
3 26 04.12.2019 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun Görüşü (3/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) münasebetiyle 147- 69-70 Ham Tutanak CHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 10 24.10.2018 (10/340) No.lu Emeklilikte Yaş Şartını Sağlayamayan Vatandaşların Yaşadıkları Sorunların İncelenerek Bu Sorunlara Karşı Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergenin Ön Görüşmeleri Münasebetiyle 160- 866-868 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 19 20.11.2018 Tarımsal kalkınmada İzmir modeline ilişkin gündem dışı konuşması 14- 1000-1001 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 17 14.11.2018 İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun 12 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 243- 752-753 Ham Tutanak CHP
3 9 23.10.2019 Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 96- 652-653 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 22 27.11.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 73- 313- Ham Tutanak CHP
2 40 25.12.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 204- 855-856 Ham Tutanak CHP
2 98 04.07.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 88- 678- Ham Tutanak CHP
3 4 09.10.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 68- 510- Ham Tutanak CHP
3 9 23.10.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 80- 648-649 Ham Tutanak CHP
3 14 06.11.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 80- 566-568 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 115 21.07.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 295- 766-767 Ham Tutanak CHP
4 37 23.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 407- 146-147 Ham Tutanak CHP