RIDVAN TURAN
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 17 10.11.2021 TEZKERELER-CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ-Yetki Tezkereleri (Yurt dışına asker gönderme /yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye?de bulunması) (bk. Yetki İstemleri)

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 53 14.02.2019 Bursa Milletvekili Refik Özen'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 96- 637- Ham Tutanak HDP
3 15 07.11.2019 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali düzenlenen Mersin ilindeki birinci sınıf tarım alanlarının kentsel servis alanına dönüştürülerek yok edildiğine ilişkin açıklaması 231- 787-788 Ham Tutanak HDP
3 58 19.02.2020 Grup Yorum üyelerine konser yasaklarının kaldırılması ve adil yargılanma hakkının tanınması için yetkilileri göreve, halkı da duyarlı olmaya çağırdığına, Gezi davalarının bitmediğine, tahliye edilen Osman Kavala'nın cezaevinden çıkmadan gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması 39- 572-573 Ham Tutanak HDP
3 59 20.02.2020 Mersin ili Finike, Demre ve Kaş ilçelerini birbirine bağlayacak olan duble yol projesine ilişkin açıklaması 44- 801- Ham Tutanak HDP
3 80 09.04.2020 Cezaevlerinde bulunan 457'si ağır, 1.433 hasta mahpusun çoğunun Terörle Mücadele Kanunu'ndan yargılandığı için tahliye edilemeyeceğine, infazda adalet istediklerine ilişkin açıklaması 40- 500- Ham Tutanak HDP
3 110 09.07.2020 Tarım alanında yaygın olarak kullanılan ve kanserojen olduğu ispat edilmiş olan Roundup adlı ilacın Meclis bahçesinde de kullanılmasının engellenmesi hususunu Meclis Başkanlığının dikkatine sunduğuna ilişkin açıklaması 36- 578- Ham Tutanak HDP
4 12 04.11.2020 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 348- 579- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 31 13.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 334- 640-642 Ham Tutanak HDP
2 36 18.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 230- 999-1000 Ham Tutanak HDP
3 35 16.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 297- 444-447 Ham Tutanak HDP
3 36 17.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 16- 558-559 Ham Tutanak HDP
4 31 14.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 328- 649-652 Ham Tutanak HDP
4 32 15.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 25- 843-845 Ham Tutanak HDP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 50 23.02.2021 (10/361, 405, 406, 407, 410) No.lu Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 299- 131-135 Ham Tutanak HDP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 15 07.11.2018 (10/361, 405, 406, 407, 410) No.lu Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 220- 458-460 Ham Tutanak HDP
3 44 16.01.2020 (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) No. lu Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 173- 256-260 Ham Tutanak HDP
4 90 10.06.2021 (10/4413, 10/4430, 10/4431, 10/4432, 10/4433, 10/4434, 10/4435, 10/4436, 10/4437, 10/4438) No.lu Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 142- 594-597 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 80 21.05.2019 Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer enerji santraline ilişkin gündem dışı konuşması 11- 568-569 Ham Tutanak HDP
3 78 07.04.2020 Covid-19 salgınının tarım sektörüne yönelik olumsuz etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması 4- 160-162 Ham Tutanak HDP
3 93 02.06.2020 Mardin ve çevre illerde yaşanılan elektrik kesintilerine ilişkin gündem dışı konuşması 14- 76-77 Ham Tutanak HDP
4 62 23.03.2021 Mersin'in sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 6- 486-487 Ham Tutanak HDP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 69 07.04.2021 Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 313- 544- Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 10 25.07.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 73- 566-567 Ham Tutanak HDP
2 6 10.10.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 75- 1113- Ham Tutanak HDP
2 9 23.10.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 60- 725-726 Ham Tutanak HDP
2 21 22.11.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 115- 227-228 Ham Tutanak HDP
2 43 09.01.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 111- 280- Ham Tutanak HDP
2 52 13.02.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 71- 496-497 Ham Tutanak HDP
2 53 14.02.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 84- 633-634 Ham Tutanak HDP
2 74 07.05.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 64- 979-980 Ham Tutanak HDP
2 75 08.05.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 56- 38-39 Ham Tutanak HDP
2 77 14.05.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 115- 235-236 Ham Tutanak HDP
2 87 11.06.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 116- 373-374 Ham Tutanak HDP
2 89 13.06.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 70- 627-628 Ham Tutanak HDP
2 98 04.07.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 121- 687-688 Ham Tutanak HDP
3 13 05.11.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 134- 372-373 Ham Tutanak HDP
3 17 13.11.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 131- 63-64 Ham Tutanak HDP
3 23 27.11.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 77- 42-43 Ham Tutanak HDP
3 42 14.01.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 94- 331-332 Ham Tutanak HDP
3 51 04.02.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 109- 370-372 Ham Tutanak HDP
3 57 18.02.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 97- 433-434 Ham Tutanak HDP
3 58 19.02.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 76- 585-586 Ham Tutanak HDP
3 61 26.02.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 63- 381- Ham Tutanak HDP
3 62 27.02.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 68- 502-503 Ham Tutanak HDP
3 68 12.03.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 75- 645-646 Ham Tutanak HDP
3 81 10.04.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 64- 694-695 Ham Tutanak HDP
3 82 11.04.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 66- 828-829 Ham Tutanak HDP
3 112 11.07.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 59- 45-46 Ham Tutanak HDP
4 12 04.11.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 109- 500-501 Ham Tutanak HDP
4 15 11.11.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 111- 402- Ham Tutanak HDP
4 45 10.02.2021 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 69- 477-478 Ham Tutanak HDP
4 48 17.02.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 124- 307- Ham Tutanak HDP
4 49 18.02.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 119- 439- Ham Tutanak HDP
4 88 08.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 101- 300-301 Ham Tutanak HDP
4 92 16.06.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 88- 51-52 Ham Tutanak HDP
4 97 29.06.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 60- 704-705 Ham Tutanak HDP
5 5 12.10.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 68- - Ham Tutanak HDP
5 13 02.11.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 104- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 125- 405-406 Ham Tutanak HDP
1 10 25.07.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 337- 646-647 Ham Tutanak HDP
2 53 14.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 232- 681-682 Ham Tutanak HDP
2 97 03.07.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 324- 518-519 Ham Tutanak HDP
2 98 04.07.2019 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 257- 723-724 Ham Tutanak HDP
3 5 10.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 253- 735-737 Ham Tutanak HDP
3 11 30.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 143- 117-121 Ham Tutanak HDP
3 14 06.11.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 423- 677-678 Ham Tutanak HDP
3 23 27.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 275- 111- Ham Tutanak HDP
3 24 28.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 239- 253- Ham Tutanak HDP
3 58 19.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 312- 656-657 Ham Tutanak HDP
3 59 20.02.2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 234- 864-866 Ham Tutanak HDP
3 60 25.02.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 184- 119-123 Ham Tutanak HDP
3 68 12.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 167- 676-677 Ham Tutanak HDP
3 80 09.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 434- 637-638 Ham Tutanak HDP
3 83 12.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 239- 95-96 Ham Tutanak HDP
4 3 07.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 291- 403-407 Ham Tutanak HDP
4 7 20.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 275- 816-817 Ham Tutanak HDP
4 8 21.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 288- 979-980 Ham Tutanak HDP
4 12 04.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 340- 576-577 Ham Tutanak HDP
4 49 18.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 172- 456-457 Ham Tutanak HDP
4 68 06.04.2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 268- 301-303 Ham Tutanak HDP
4 69 07.04.2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 238- 519-520 Ham Tutanak HDP
4 75 21.04.2021 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 170- 333- Ham Tutanak HDP
4 89 09.06.2021 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 203- 466-467 Ham Tutanak HDP
4 92 16.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 255- 107-108 Ham Tutanak HDP
4 97 29.06.2021 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 228- 756-758 Ham Tutanak HDP
4 101 08.07.2021 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 368- 446-449 Ham Tutanak HDP
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 288- 812-814 Ham Tutanak HDP
5 6 13.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 162- - Ham Tutanak HDP
5 7 14.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 137- - Ham Tutanak HDP
5 9 20.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 171- - Ham Tutanak HDP
5 10 21.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 373- - Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 45 10.02.2021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 272- 542-543 Ham Tutanak HDP
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 19 20.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 342- 1101-1102 Ham Tutanak HDP