İSMAİL KONCUK
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 16 13.11.2018 Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in, CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 156- 614- Ham Tutanak İYİ Parti
2 21 22.11.2018 Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 78- 215-216 Ham Tutanak İYİ Parti
2 49 06.02.2019 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 59- 243-244 Ham Tutanak İYİ Parti
2 53 14.02.2019 Adana ilinde inşa edilen arkeoloji müzesinde iskele çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğine ilişkin açıklaması 142- 651- Ham Tutanak İYİ Parti
2 56 21.02.2019 Alparslan Türkeş'i rahmetle yâd ettiğine ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini sevinçle karşıladıklarına ilişkin açıklaması 408- 1138-1139 Ham Tutanak İYİ Parti
2 93 25.06.2019 Atanamayan öğretmen ifadesinin yanlış olduğuna ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 205- 1215- Ham Tutanak İYİ Parti
3 8 22.10.2019 Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 64- 496-497 Ham Tutanak İYİ Parti
3 14 06.11.2019 Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İYİ PARTİ Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'a Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 158- 595- Ham Tutanak İYİ Parti
3 16 12.11.2019 Millî Eğitim Bakanının şubat ayında kaç öğretmenin atanacağını açıklaması gerektiğine ilişkin açıklaması 189- 910- Ham Tutanak İYİ Parti
3 24 28.11.2019 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve her alana sözlü sınav getirilerek tüm kurumlarda subjektif değerlendirmeyi yöntem hâline getirdiklerine ilişkin açıklaması 74- 199- Ham Tutanak İYİ Parti
3 27 05.12.2019 Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın tabi tutuldukları soykırımı kınamak adına Meclis çatısı altındaki siyasi partileri ortak bir deklarasyon yayınlamaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 453- 164- Ham Tutanak İYİ Parti
3 32 13.12.2019 Adana TEMSA fabrikasında yaşanılan sıkıntıların çözümü konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanının müjde verip veremeyeceğini öğrenmek istediklerine ilişkin açıklaması 412- 838- Ham Tutanak İYİ Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 15.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 317- 203-206 Ham Tutanak İYİ Parti
2 34 16.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle 413- 540-542 Ham Tutanak İYİ Parti
2 38 20.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 632- 437-439 Ham Tutanak İYİ Parti
3 34 15.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle 79- 124-126 Ham Tutanak İYİ Parti
3 36 17.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 564- 718-720 Ham Tutanak İYİ Parti
3 38 19.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 529- 196-197 Ham Tutanak İYİ Parti
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 42 08.01.2019 (2/1050) esas numaralı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/15) münasebetiyle 132- 101-102 Ham Tutanak İYİ Parti
3 115 21.07.2020 (2/999) esas numaralı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/85) münasebetiyle 170- 722-723 Ham Tutanak İYİ Parti
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 105 18.07.2019 On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 519- 873-874 Ham Tutanak İYİ Parti
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 251- 131-133 Ham Tutanak İYİ Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak İYİ Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 22 27.11.2018 Adana ilinde tarımda yaşanan problemlere ilişkin gündem dışı konuşması 10- 290-291 Ham Tutanak İYİ Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 70- 245- Ham Tutanak İYİ Parti
2 2 02.10.2018 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 107- 511-512 Ham Tutanak İYİ Parti
2 7 16.10.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 100- 126-127 Ham Tutanak İYİ Parti
2 12 31.10.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 88- 79-80 Ham Tutanak İYİ Parti
2 16 13.11.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 108- 596-597 Ham Tutanak İYİ Parti
2 19 20.11.2018 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 135- 1042- Ham Tutanak İYİ Parti
2 20 21.11.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 84- 66-67 Ham Tutanak İYİ Parti
2 21 22.11.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 59- 209-211 Ham Tutanak İYİ Parti
2 24 29.11.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 111- 647-648 Ham Tutanak İYİ Parti
2 26 05.12.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 128- 944- Ham Tutanak İYİ Parti
2 47 17.01.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 112- 979-980 Ham Tutanak İYİ Parti
2 49 06.02.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 50- 240-241 Ham Tutanak İYİ Parti
2 78 15.05.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 151- 345-346 Ham Tutanak İYİ Parti
2 81 22.05.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 114- 679- Ham Tutanak İYİ Parti
2 83 27.05.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 84- 984-986 Ham Tutanak İYİ Parti
2 85 29.05.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 117- 51- Ham Tutanak İYİ Parti
2 91 19.06.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 48- 839- Ham Tutanak İYİ Parti
2 98 04.07.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 117- 686-687 Ham Tutanak İYİ Parti
2 104 17.07.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 51- 450-451 Ham Tutanak İYİ Parti
3 8 22.10.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 52- 493-494 Ham Tutanak İYİ Parti
3 17 13.11.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 79- 45-47 Ham Tutanak İYİ Parti
3 22 26.11.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 122- 944-945 Ham Tutanak İYİ Parti
3 25 03.12.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 186- 400- Ham Tutanak İYİ Parti
3 49 29.01.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 94- 47-48 Ham Tutanak İYİ Parti
3 56 13.02.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 109- 222- Ham Tutanak İYİ Parti
3 57 18.02.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 86- 429-430 Ham Tutanak İYİ Parti
3 60 25.02.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 73- 83-85 Ham Tutanak İYİ Parti
3 64 04.03.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 100- 723-724 Ham Tutanak İYİ Parti
3 66 10.03.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 69- 252-253 Ham Tutanak İYİ Parti
3 66 10.03.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 85- 256- Ham Tutanak İYİ Parti
3 69 17.03.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 94- 67- Ham Tutanak İYİ Parti
3 93 02.06.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 125- 112- Ham Tutanak İYİ Parti
3 93 02.06.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 86- 99-100 Ham Tutanak İYİ Parti
3 101 17.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 87- 566- Ham Tutanak İYİ Parti
3 104 24.06.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 54- 241-242 Ham Tutanak İYİ Parti
3 109 08.07.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 83- 378- Ham Tutanak İYİ Parti
3 113 14.07.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 188- 218-219 Ham Tutanak İYİ Parti
3 115 21.07.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 135- 710-711 Ham Tutanak İYİ Parti
3 117 23.07.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 109- 254-255 Ham Tutanak İYİ Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 6 10.10.2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 1165- Ham Tutanak İYİ Parti
2 8 17.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 294- 434-436 Ham Tutanak İYİ Parti
2 22 27.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 191- 352-353 Ham Tutanak İYİ Parti
2 24 29.11.2018 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 212- 680-681 Ham Tutanak İYİ Parti
2 26 05.12.2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 298- 996-997 Ham Tutanak İYİ Parti
2 41 26.12.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 472- 1112-1114 Ham Tutanak İYİ Parti
2 43 09.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 236- 320-321 Ham Tutanak İYİ Parti
2 46 16.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 328- 831-832 Ham Tutanak İYİ Parti
2 47 17.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 410- 1073-1074 Ham Tutanak İYİ Parti
2 49 06.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 285- 309-311 Ham Tutanak İYİ Parti
2 52 13.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 210- 542-544 Ham Tutanak İYİ Parti
2 53 14.02.2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 160- 658-659 Ham Tutanak İYİ Parti
2 79 16.05.2019 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 211- 471-472 Ham Tutanak İYİ Parti
2 79 16.05.2019 Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle - 473- Ham Tutanak İYİ Parti
2 90 18.06.2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 175- 741-742 Ham Tutanak İYİ Parti
2 91 19.06.2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 186- 883-885 Ham Tutanak İYİ Parti
2 94 26.06.2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 240- 97-98 Ham Tutanak İYİ Parti
2 95 27.06.2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 56- 188-190 Ham Tutanak İYİ Parti
2 98 04.07.2019 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 279- 730-731 Ham Tutanak İYİ Parti
2 103 16.07.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 306- 331-333 Ham Tutanak İYİ Parti
3 5 10.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 282- 745-747 Ham Tutanak İYİ Parti
3 7 16.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 303- 270-271 Ham Tutanak İYİ Parti
3 18 14.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 238- 249-250 Ham Tutanak İYİ Parti
3 19 19.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 94- 379-380 Ham Tutanak İYİ Parti
3 21 21.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 341- 836-837 Ham Tutanak İYİ Parti
3 24 28.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 68- 197-198 Ham Tutanak İYİ Parti
3 24 28.11.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 336- 289-290 Ham Tutanak İYİ Parti
3 27 05.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 429- 155-156 Ham Tutanak İYİ Parti
3 40 21.12.2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 283- 460-461 Ham Tutanak İYİ Parti
3 54 11.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 158- 935-937 Ham Tutanak İYİ Parti
3 56 13.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 209- 257-258 Ham Tutanak İYİ Parti
3 65 05.03.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 278- 110-111 Ham Tutanak İYİ Parti
3 68 12.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 195- 685-687 Ham Tutanak İYİ Parti
3 81 10.04.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 318- 780-781 Ham Tutanak İYİ Parti
3 94 03.06.2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 305- 334-335 Ham Tutanak İYİ Parti
3 100 16.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 207- 360-361 Ham Tutanak İYİ Parti
3 111 10.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 219- 824-825 Ham Tutanak İYİ Parti
3 113 14.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 452- 293-295 Ham Tutanak İYİ Parti
3 117 23.07.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 133- 262-263 Ham Tutanak İYİ Parti
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 429- 522-523 Ham Tutanak İYİ Parti
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 8 22.10.2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 220- 548-552 Ham Tutanak İYİ Parti
3 42 14.01.2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 181- 355-357 Ham Tutanak İYİ Parti
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 20 21.11.2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 152- 87-89 Ham Tutanak İYİ Parti