KEMAL PEKÖZ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 83 21.04.2022 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
5 84 22.04.2022 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
5 86 26.04.2022 DENETİM-MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
5 89 11.05.2022 AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 35 17.12.2018 AKP iktidarının sağlık sistemindeki gelişmelerle övünürken hastaların Adana gibi büyük bir şehirden Kahramanmaraş'a nakledilmek zorunda kalındığına ilişkin açıklaması 429- 782- Ham Tutanak HDP
4 39 25.12.2020 140 bin tıbbi sekreterlik bölümü mezununun kadro beklediğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bildirmek istediğine ilişkin açıklaması 16- 279- Ham Tutanak HDP
5 7 14.10.2021 Adana'nın Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde yaşayan köylülerin sorunlarına ilişkin açıklaması 125- 223- Ham Tutanak HDP
5 12 27.10.2021 Konya Cihanbeyli'deki köylülerin mera sorununa ilişkin açıklaması 40- 182- Ham Tutanak HDP
5 20 17.11.2021 Adana Yüreğir'e bağlı Misis beldesindeki mezarlık sorununa ilişkin açıklaması 233- 528- Ham Tutanak HDP
5 58 24.02.2022 Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklaması 31- Ham Tutanak HDP
5 61 03.03.2022 Doğanşehir Kaymakamının çevre aktivistlerine yönelik sözlerine ilişkin açıklaması 19- Ham Tutanak HDP
5 67 16.03.2022 Adana Kürkçüler Cezaevindeki tutsakların yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklaması 154- Ham Tutanak HDP
5 70 23.03.2022 Cezaevlerindeki kötü uygulamalara ilişkin açıklaması 238- Ham Tutanak HDP
5 80 14.04.2022 GAP'ın bitirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 62- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 37 19.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 314- 132-133 Ham Tutanak HDP
3 36 17.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 33- 561-564 Ham Tutanak HDP
3 37 18.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 240- 888-890 Ham Tutanak HDP
4 25 08.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 1'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 268- 116-118 Ham Tutanak HDP
4 28 11.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 93- 783-784 Ham Tutanak HDP
5 31 09.12.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 51- 503-506 Ham Tutanak HDP
5 33 11.12.2021 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 181- 917-918 Ham Tutanak HDP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31.10.2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 222- 124-125 Ham Tutanak HDP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 26 04.12.2019 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporlarının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011-2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011-2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015-2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011-2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011-2016 Yıllarına Ait Bölümleri ile Raporların Bu Bölümlerine Yapılan İtirazlar ve Komisyonun Görüşü (3/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) münasebetiyle 305- 110-111 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 97 10.06.2020 Tarım üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 27- 786-787 Ham Tutanak HDP
4 11 03.11.2020 Adana ilindeki eğitim sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 14- 300-301 Ham Tutanak HDP
5 65 09.03.2022 Adana'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 10- Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 20 21.11.2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 92- 69- Ham Tutanak HDP
2 41 26.12.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 61- 971-972 Ham Tutanak HDP
2 75 08.05.2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 105- 55-56 Ham Tutanak HDP
3 56 13.02.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 66- 209- Ham Tutanak HDP
5 17 10.11.2021 İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle 130- 130- Ham Tutanak HDP
5 67 16.03.2022 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 142- - Ham Tutanak HDP
5 80 14.04.2022 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 89- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 316- 465-466 Ham Tutanak HDP
2 91 19.06.2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 222- 895-896 Ham Tutanak HDP
3 6 15.10.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 159- 229-231 Ham Tutanak HDP
3 12 31.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 391- 302-303 Ham Tutanak HDP
3 19 19.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 107- 382-383 Ham Tutanak HDP
3 20 20.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 326- 638-639 Ham Tutanak HDP
3 25 03.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle - 455-456 Ham Tutanak HDP
3 56 13.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 367- 311-312 Ham Tutanak HDP
3 62 27.02.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 337- 588-589 Ham Tutanak HDP
3 68 12.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 202- 688-689 Ham Tutanak HDP
3 97 10.06.2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 245- 848-849 Ham Tutanak HDP
3 98 11.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 492- 165-166 Ham Tutanak HDP
3 101 17.06.2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 173- 592-593 Ham Tutanak HDP
3 102 18.06.2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 134- 894-895 Ham Tutanak HDP
4 6 15.10.2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 368- 567-568 Ham Tutanak HDP
4 13 05.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 157- 71-72 Ham Tutanak HDP
4 19 24.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 198- 131-132 Ham Tutanak HDP
4 37 23.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 292- 109- Ham Tutanak HDP
4 39 25.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 375- 389-390 Ham Tutanak HDP
4 40 26.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 240- 558-559 Ham Tutanak HDP
4 40 26.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 424- 613-614 Ham Tutanak HDP
4 49 18.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 229- 474-475 Ham Tutanak HDP
4 54 03.03.2021 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 334- 125-126 Ham Tutanak HDP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 473- 172-173 Ham Tutanak HDP
4 89 09.06.2021 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 149- 450-451 Ham Tutanak HDP
4 92 16.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 342- 131-133 Ham Tutanak HDP
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 295- 815-816 Ham Tutanak HDP
5 6 13.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 132- 54-55 Ham Tutanak HDP
5 10 21.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 333- 836-837 Ham Tutanak HDP
5 14 03.11.2021 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 227- 556-557 Ham Tutanak HDP
5 61 03.03.2022 Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi münasebetiyle 345- - Ham Tutanak HDP
5 66 15.03.2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 220- - Ham Tutanak HDP
5 67 16.03.2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 318- - Ham Tutanak HDP
5 70 23.03.2022 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 327- - Ham Tutanak HDP