SEMRA GÜZEL
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 22 23.11.2021 AÇIKLAMALAR
5 22 23.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
5 23 24.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 46 16.01.2019 Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in tutsak edildiği cezaevine doğru başlatılan yürüyüşte maruz kalınan orantısız polis müdahalesinin hukuki, siyasi ve ahlaki gerekçesinin olup olmadığını öğrenmek istediğine, cezaevlerinden kötü haberler gelmeden önce açlık grevinde olan tutsakların taleplerinin karşılanması gerektiğine ilişkin açıklaması 152- 777- Ham Tutanak HDP
2 46 16.01.2019 Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun "31 Mart seçim güvenliği" gündemiyle düzenlediği toplantıya Halkların Demokratik Partisinin davet edilmediğine ilişkin açıklaması 375- 847- Ham Tutanak HDP
2 87 11.06.2019 Açlık grevini sonlandıran mahpuslara tedavi hizmetlerinin kimi cezaevlerinde neden uygulanmadığını ve bu konuyla ilgili neden yeterli önlemlerin alınmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 125- 376-377 Ham Tutanak HDP
2 91 19.06.2019 Hasta mahpus Mehmet Emin Özkan'ın Adalet Bakanlığının ihmalinden kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmayacağını öğrenmek istediğine, tüm hasta tutsakların tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 144- 869- Ham Tutanak HDP
2 92 20.06.2019 HDP Ankara İl Yöneticisi Betül Koca'ya uygulanan sistematik tacizden İçişleri Bakanlığının haberinin olup olmadığını, konuya dair herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmayacağını ve bu tehditlerin kimlerin talimatı doğrultusunda yapıldığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 105- 976- Ham Tutanak HDP
3 27 05.12.2019 Siirt ili Kurtalan ilçesi Anadolu Lisesi Müdürüyle ilgili okuldaki öğrencilere psikolojik şiddet uygulaması nedeniyle gerekli işlemin başlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması 446- 161- Ham Tutanak HDP
3 31 12.12.2019 On iki bin yıllık tarihe sahip olan Hasankeyf'in dünya mirasına alınması için neden UNESCO'ya başvuru yapılmadığını, Hükûmetin tarihsel ve kültürel katliamın izahatını nasıl yaptığını ve Hasankeyf'in yok edilmesine karşı çıkan sivil toplum kuruluşları ile yöre halkının görüşlerinin alınıp alınmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 151- 526- Ham Tutanak HDP
4 16 17.11.2020 Sağlık Bakanlığının açıkladığı salgın verilerinin her geçen gün güvenirliliğini kaybettiğine ve sürecin şeffaf yürütülmemesinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığına ilişkin açıklaması 31- 544- Ham Tutanak HDP
4 19 24.11.2020 Erkek şiddetinin pandemi sürecinde artışa geçtiğine, Diyarbakır ilinde kadına yönelik şiddet acil destek hattı gibi birçok uygulamanın 2016 yılında kayyum atanmasıyla etkisiz hâle getirildiğine, Rosa Kadın Derneğinin hukuksuz bir şekilde kriminalize edildiğine ilişkin açıklaması 59- 85- Ham Tutanak HDP
4 41 26.01.2021 Artık bir cins kırımı hâline gelen kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına, EŞİK Platformu'nun başlattığı kampanyayla Meclisi bu acil durum karşısında görevlerini yerine getirmeye ve sadece kadın cinayetleri gündemiyle özel bir oturum yapmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması 69- 245- Ham Tutanak HDP
4 67 01.04.2021 Diyarbakır'da bulunan Jiyan Kadın Semt Pazarı'nın kadın pazarı olarak kalması için girişimde bulunulması gerektiğine ilişkin açıklaması 26- 131- Ham Tutanak HDP
4 81 18.05.2021 Hasta mahpus Mehmet Emin Özkan'a ilişkin açıklaması 247- 875- Ham Tutanak HDP
4 97 29.06.2021 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir müzik eğitmeni hakkındaki taciz iddialarına ilişkin açıklaması 26- 693- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 34 16.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle 206- 468-470 Ham Tutanak HDP
2 36 18.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 503- 1087-1090 Ham Tutanak HDP
3 31 12.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 546- 653- Ham Tutanak HDP
3 33 14.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 118- 949-952 Ham Tutanak HDP
3 35 16.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 325- 452-454 Ham Tutanak HDP
3 38 19.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 251- 109- Ham Tutanak HDP
3 38 19.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 61- 46-47 Ham Tutanak HDP
4 28 11.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 465- 904- Ham Tutanak HDP
4 29 12.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 586- 205- Ham Tutanak HDP
4 29 12.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 139- 54-56 Ham Tutanak HDP
4 32 15.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 455- 978-979 Ham Tutanak HDP
4 33 16.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 495- 183-184 Ham Tutanak HDP
4 33 16.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 72- 44- Ham Tutanak HDP
4 34 17.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 159- 298-299 Ham Tutanak HDP
4 34 17.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 276- 334-335 Ham Tutanak HDP
4 34 17.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 478- 397- Ham Tutanak HDP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 50 23.02.2021 (10/184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) No.lu ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 220- 111-115 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 40- Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 91 19.06.2019 Sağlık alanında yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 10- 825-826 Ham Tutanak HDP
4 41 26.01.2021 Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşının önemine ilişkin gündem dışı konuşması 6- 223-225 Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 6 10.10.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 127- 1129-1130 Ham Tutanak HDP
3 66 10.03.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 87- 257-258 Ham Tutanak HDP
3 97 10.06.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 150- 821-822 Ham Tutanak HDP
4 52 25.02.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 73- 189-190 Ham Tutanak HDP
4 57 10.03.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 117- 71-72 Ham Tutanak HDP
5 13 02.11.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 78- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 10 25.07.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 305- 636-637 Ham Tutanak HDP
2 17 14.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 305- 774-776 Ham Tutanak HDP
2 18 15.11.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 115- 889- Ham Tutanak HDP
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 684-686 Ham Tutanak HDP
2 46 16.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 254- 808- Ham Tutanak HDP
3 15 07.11.2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 177- 770-771 Ham Tutanak HDP
3 19 19.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 118- 386-387 Ham Tutanak HDP
3 20 20.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 243- 611-613 Ham Tutanak HDP
3 27 05.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 417- 151-153 Ham Tutanak HDP
3 97 10.06.2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 288- 861-862 Ham Tutanak HDP
3 98 11.06.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 497- 167- Ham Tutanak HDP
3 111 10.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 474- 901-902 Ham Tutanak HDP
3 113 14.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 261- 239-240 Ham Tutanak HDP
3 113 14.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 370- 270-271 Ham Tutanak HDP
3 118 28.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 556- 561-562 Ham Tutanak HDP
4 8 21.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 215- 955-957 Ham Tutanak HDP
4 18 19.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 94- 901-902 Ham Tutanak HDP
4 42 27.01.2021 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 327- 827-828 Ham Tutanak HDP
4 43 28.01.2021 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 365- 139-140 Ham Tutanak HDP
4 49 18.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 215- 469-470 Ham Tutanak HDP
4 57 10.03.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 275- 121-122 Ham Tutanak HDP
4 87 02.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 346- 133-134 Ham Tutanak HDP
4 89 09.06.2021 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 167- 455-456 Ham Tutanak HDP
4 92 16.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 328- 127-128 Ham Tutanak HDP
4 98 30.06.2021 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 108- 835-836 Ham Tutanak HDP
5 15 04.11.2021 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 147- - Ham Tutanak HDP