HÜSEYİN YILDIZ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 23 24.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 89 13.06.2019 Aydın ili Çıldır Havaalanı'nın sivil havacılığa açılması yönünde herhangi bir çalışmanın olup olmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanından öğrenmek istediğine, İstanbul üçüncü havalimanı ihale şartnamesine uyulmadığına ilişkin açıklaması 130- 648- Ham Tutanak CHP
2 90 18.06.2019 Aşırı yağış ve fırtınanın Aydın ili Nazilli ilçesinde zarara neden olduğuna ve yaraların sarılması gerektiğine ilişkin açıklaması 174- 740- Ham Tutanak CHP
3 64 04.03.2020 Yatırımcıların turizm cenneti olan Aydın ili Didim ilçesine su ürünleri organize sanayi bölgesinin yapılmayacağına dair Tarım Bakanlığından açıklama beklediğine ilişkin açıklaması 58- 708- Ham Tutanak CHP
3 79 08.04.2020 Aydın ili Sultanhisar ilçesi çilek üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 53- 350-351 Ham Tutanak CHP
4 15 11.11.2020 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 194- 434- Ham Tutanak CHP
4 88 08.06.2021 Sahil bölgelerindeki tapu dairelerinde memur eksikliği olduğuna ilişkin açıklaması 261- 351- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 15.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 503- 270-272 Ham Tutanak CHP
3 37 18.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 55- 826-827 Ham Tutanak CHP
4 30 13.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur Görüşmeleri münasebetiyle 306- 388-389 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 32- Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 75 31.03.2020 Coronavirüs salgınına ilişkin gündem dışı konuşması 4- 820-821 Ham Tutanak CHP
3 81 10.04.2020 Tarım sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 7- 675-677 Ham Tutanak CHP
3 98 11.06.2020 Aydın ilinde turizmde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 14- 36-37 Ham Tutanak CHP
4 52 25.02.2021 Seyahat acentelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 11- 168-169 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30.10.2018 Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 109- 1115-1116 Ham Tutanak CHP
4 23 03.12.2020 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yerinden sarf ettiği bazı ifadelerinde CHP'ye sataşması nedeniyle konuşması 237- 276-277 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30.10.2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 93- 1110-1111 Ham Tutanak CHP
2 85 29.05.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 71- 37-38 Ham Tutanak CHP
2 89 13.06.2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 74- 628-630 Ham Tutanak CHP
2 90 18.06.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 79- 706-707 Ham Tutanak CHP
2 104 17.07.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 77- 458-459 Ham Tutanak CHP
3 79 08.04.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 114- 372-373 Ham Tutanak CHP
3 113 14.07.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 107- 194-195 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 45 15.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 198- 647-648 Ham Tutanak CHP
2 81 22.05.2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 176- 697-700 Ham Tutanak CHP
2 82 23.05.2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 264- 858-859 Ham Tutanak CHP
2 86 30.05.2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 159- 172-174 Ham Tutanak CHP
2 92 20.06.2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 175- 997-998 Ham Tutanak CHP
2 97 03.07.2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 249- 493-494 Ham Tutanak CHP
2 100 10.07.2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 162- 1068-1070 Ham Tutanak CHP
3 12 31.10.2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 336- 283-284 Ham Tutanak CHP
3 18 14.11.2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 285- 265-266 Ham Tutanak CHP
3 25 03.12.2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 297- 437-439 Ham Tutanak CHP
3 56 13.02.2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 361- 309-310 Ham Tutanak CHP
3 70 18.03.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 183- 294-295 Ham Tutanak CHP
3 114 16.07.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 275- 470-471 Ham Tutanak CHP
4 7 20.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 202- 792-793 Ham Tutanak CHP
4 8 21.10.2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 276- 975-977 Ham Tutanak CHP
4 15 11.11.2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 189- 433- Ham Tutanak CHP
4 23 03.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 228- 273-274 Ham Tutanak CHP
4 37 23.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 280- 104- Ham Tutanak CHP
4 40 26.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 363- 594-595 Ham Tutanak CHP
4 57 10.03.2021 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 308- 131-133 Ham Tutanak CHP
4 69 07.04.2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 169- 497- Ham Tutanak CHP
4 89 09.06.2021 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 220- 472-473 Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 328- 623-625 Ham Tutanak CHP
4 105 17.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 765- 482-483 Ham Tutanak CHP
5 7 14.10.2021 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 314- - Ham Tutanak CHP