ALİ HAYDAR HAKVERDİ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 20 17.11.2021 AÇIKLAMALAR
5 21 18.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 2 02.10.2018 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine ve ekonominin neden bir Amerikan şirketine teslim edildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 34- 487- Ham Tutanak CHP
2 6 10.10.2018 10 Ekim barışı savunmak için Ankara'ya gelenlerin IŞİD tarafından katledilişinin 3'üncü yıl dönümünde olayın yaşandığı yere anıt yaptırılmasını ölen ve yaralananların aileleri adına Hükûmetten talep ettiğine ilişkin açıklaması 33- 1098- Ham Tutanak CHP
3 25 03.12.2019 Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 176- 397- Ham Tutanak CHP
4 4 13.10.2020 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 88- 76- Ham Tutanak CHP
4 6 15.10.2020 Ankara'nın tarihî mahallesi Saraçoğlu'nun yok edilmek istendiğine ilişkin açıklaması 291- 546- Ham Tutanak CHP
4 36 22.12.2020 Çıplak aramanın inkâr edilemez bir gerçek olduğuna, istisnasız her mahkûma uygulandığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısının İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu tutanaklarına yansıyan çıplak aramanın çok hızlı yapıldığına ilişkin ifadeleri olduğuna ilişkin açıklaması 253- 721-722 Ham Tutanak CHP
4 36 22.12.2020 Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 266- 727- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 36 18.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 550- 1105-1106 Ham Tutanak CHP
3 36 17.12.2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 112- 584-585 Ham Tutanak CHP
4 32 15.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 108- 864-865 Ham Tutanak CHP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 12 27.10.2021 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu münasebetiyle 200- - Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 25- Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 41 26.01.2021 Ankara ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 11- 225-226 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 12 27.10.2021 Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 264 sıra sayılı Komisyon Raporu üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 268- - Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23.07.2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 75- 246-247 Ham Tutanak CHP
3 25 03.12.2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 166- 393-395 Ham Tutanak CHP
3 100 16.06.2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 99- 323- Ham Tutanak CHP
4 36 22.12.2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 234- 715-716 Ham Tutanak CHP
4 88 08.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 109- 302-303 Ham Tutanak CHP
4 95 23.06.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 114- 393-394 Ham Tutanak CHP
5 7 14.10.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 97- - Ham Tutanak CHP
5 15 04.11.2021 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 80- - Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 105 30.06.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 254- 568- Ham Tutanak CHP
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 339- 675-677 Ham Tutanak CHP
4 18 19.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 202- 935-936 Ham Tutanak CHP
4 39 25.12.2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 458- 415-416 Ham Tutanak CHP
4 92 16.06.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 192- 86-87 Ham Tutanak CHP
4 95 23.06.2021 Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 289- 448-449 Ham Tutanak CHP
4 102 13.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 293- 614- Ham Tutanak CHP