HASAN ÖZGÜNEŞ
Son Konuşmalar
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması
5 13 02.11.2021 GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR-MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
5 22 23.11.2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri

AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 7 16.10.2018 Şırnak Güçlükonak Fındık beldesinde yaşayan halkın su sorununa ilişkin açıklaması 141- 140-141 Ham Tutanak HDP
2 17 14.11.2018 Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinin durumuna ve "gizli talimat" diye bir uygulamanın olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 39- 686- Ham Tutanak HDP
4 55 04.03.2021 İstanbul ilinde 2 gencin kaçırılıp ajanlaştırma dayatması yapıldığına, Şırnak ili Cizre ilçesinde de benzer olaylar yaşandığına, Süryani vatandaşlar Şimuni ve Hürmüz Diril'in geçen yıl Beytüşşebap'ta kaçırıldığına ve bu konuda hâlâ doğru düzgün bir araştırma olmadığına ilişkin açıklaması 21- 206-207 Ham Tutanak HDP
5 12 27.10.2021 Kamu avukatlarının maaş, özlük ve statü sorunlarına ilişkin açıklaması 32- - Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 37 19.12.2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 419- 163-165 Ham Tutanak HDP
4 29 12.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 195- 73-76 Ham Tutanak HDP
4 30 13.12.2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 6'ncı Tur Görüşmeleri münasebetiyle 212- 364-365 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07.07.2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 106 01.07.2020 Şırnak ilinde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 8- 23-25 Ham Tutanak HDP
4 74 20.04.2021 Şırnak'ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 10- 175-176 Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 19 24.11.2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 109- 103-104 Ham Tutanak HDP
4 54 03.03.2021 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 67- 39- Ham Tutanak HDP
4 80 29.04.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 108- 660-661 Ham Tutanak HDP
4 89 09.06.2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 104- 435- Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 8 17.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 414- 472-473 Ham Tutanak HDP
2 94 26.06.2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 320- 122-124 Ham Tutanak HDP
3 65 05.03.2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 201- 85-86 Ham Tutanak HDP
3 106 01.07.2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 231- 103-104 Ham Tutanak HDP
3 110 09.07.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 239- 644-645 Ham Tutanak HDP
4 19 24.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 249- 150-151 Ham Tutanak HDP
4 20 25.11.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 133- 249-250 Ham Tutanak HDP
4 48 17.02.2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 319- 367-368 Ham Tutanak HDP
4 55 04.03.2021 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 185- 258-259 Ham Tutanak HDP
4 73 15.04.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 114- 58- Ham Tutanak HDP
4 75 21.04.2021 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 203- 342-343 Ham Tutanak HDP
4 89 09.06.2021 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 250- 480-482 Ham Tutanak HDP
4 103 14.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 177- 775-776 Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 166- 290-292 Ham Tutanak HDP
4 105 17.07.2021 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 839- 505-506 Ham Tutanak HDP
5 9 20.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 342- - Ham Tutanak HDP
5 10 21.10.2021 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 193- - Ham Tutanak HDP