FATİH MEHMET ŞEKER

27. Dönem
İstanbul Milletvekili

Adres : Halkla İlişkiler Binası 6 .Kat 4 Nolu Banko Oda : E607
Telefon : +90 (312) 420 65 52 +90 (312) 420 65 53
Faks : +90 (312) 420 20 23
Özgeçmiş
Fatih Mehmet ŞEKERÖğretim üyesi. Baba tarafından Elbegli, ana tarafından Güzeloluk/Kösereli köyüne mensup bir yörük çocuğu olarak Tozlu yaylasında (Mersin-Erdemli) doğdu. Hâfızlığını Konya-Meram Dere Kur'an Kursu'nda yaptı. İmam-Hatip Lisesi'ne Konya-Merkez İHL'de başladı, Erdemli İHL'de devam etti, Üsküdar İHL'den mezun oldu (1994). Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde (1999), yüksek lisans (2003) ve doktorasını (2008) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Askerlik vazifesini Tatvan İlçe Jandarma'da sıhhıye-er olarak yerine getirdi (2009). 2012'de felsefe doçenti oldu. Fatih-Riyaziyeci Salih Zeki İlköğretim Okulu'nda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi; Beşiktaş-Kabataş Lisesi'nde felsefe ve siyaset; İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türk Felsefesi Tarihi kürsüsünde de felsefe dersleri verdi. Zihniyet dünyamızla hayat felsefemiz etrafında kitaplar kaleme aldı: Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri, Osmanlı Entelektüel Geleneği, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Selçuklu Türklerinin İslâm Tasavvuru, Osmanlı İslâm Tasavvuru, Türk Dinî Düşüncesinin Teşekkül Devri, Türk Düşünce Tarihi Açısından Kutadgu Bilig, Osmanlılar ve Vehhâbîlik, Modernleşme Devrinde İlmiye: Cevdet Paşa-İbnülemin Örneği, Cumhûriyet İdeolojisinin Nakşibendîlik Tasavvuru: Şerif Mardin Örneği, Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi, Türk Dikkati, İyi Türkiye: Bir Yakın Dönem Siyasetnâmesi, Klasik ve Modern Türk Düşüncesinin Mimarları, Kalemin Dili Türk'ün Gözü, Terazi Hatır Saymaz, Varlığa Yokluğa Değişmek: Politika, Kalemin Yazmadığı Kitap: Siyaset, Hasret Kıyamete Kaldı.