Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

UTKU ÇAKIRÖZER
CHP - ESKİŞEHİR

Bulunan Kayıt Sayısı:38
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3811 10.09.2021 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3810 10.09.2021 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3751 18.07.2021 Eskişehir İli İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3750 18.07.2021 Eskişehir İlinin Adının Gazieskişehir Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/3696 17.06.2021 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3694 17.06.2021 Ceza Muhakemesi Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı İlkeleri Gereğince) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3693 17.06.2021 Avukatlık Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3692 17.06.2021 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3691 17.06.2021 Mahpus Haysiyeti ve Hakları Işığında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3690 17.06.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3689 17.06.2021 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3688 17.06.2021 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3687 17.06.2021 İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3686 17.06.2021 OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle Kamu Görevinden İhraç Edilmiş Olup 19 Temmuz 2018 Tarihine Kadar veya Bu Tarihlerden Sonra Haklarında soruşturma veya Kovuşturma Başlatılmamış Olanlar ile Haklarında Başlatılan Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri Lehlerine Sonuçlanan Kamu Görevlileri, Yargı Organı Çalışanı ve Diğer Kurum ve Teşkilat Görevlilerinin İadesine, Haklarında Uygulanan Tedbirlerin Kaldırılmasına ve Bazı Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3685 17.06.2021 Terörle Mücadele Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3684 17.06.2021 Türk Ceza Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3400 19.02.2021 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2801 12.04.2020 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2758 25.03.2020 Yeni Tip Koronavirüs Covıd-19 Salgınının Olası Ekonomik ve Toplumsal Etkilerinin Azaltılması İçin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2694 04.03.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Kanun Teklifi
2/2693 04.03.2020 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Teklifi
2/2632 12.02.2020 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2459 13.12.2019 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2448 11.12.2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2198 16.09.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2089 18.07.2019 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/1723 28.02.2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1722 28.02.2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1133 11.10.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/985 31.08.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/984 31.08.2018 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/924 06.08.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/793 18.07.2018 25.10.1984 Tarihli ve 3965 Sayılı Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/777 13.07.2018 675 Sayılı Devlet Memurları Kanunun, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/300 02.07.2018 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi