Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

DENİZ YAVUZYILMAZ
CHP - ZONGULDAK

Bulunan Kayıt Sayısı:16
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3726 30.06.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3509 25.03.2021 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3265 21.12.2020 Alemdar Müze Gemisine İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/3189 10.11.2020 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3139 12.10.2020 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3138 12.10.2020 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3137 12.10.2020 10/7/2004 Tarihi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3136 12.10.2020 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2965 15.06.2020 6085 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2086 16.07.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1968 27.05.2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1517 27.12.2018 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1168 17.10.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi