Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

MENSUR IŞIK
BAĞIMSIZ - MUŞ

Bulunan Kayıt Sayısı:2
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2959 10.06.2020 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2682 03.03.2020 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi