Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

SADİR DURMAZ
MHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/970 26.09.2018 Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi