Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

METİN NURULLAH SAZAK
MHP - ESKİŞEHİR

Bulunan Kayıt Sayısı:2
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2971 15.06.2020 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/795 25.07.2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi