Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ÖMER ÖCALAN
HDP - ŞANLIURFA

Bulunan Kayıt Sayısı:12
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3979 24.11.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3963 15.11.2021 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3767 09.08.2021 Işid'in Irak ve Suriye'de Asuri/Süryani, Ermeni, Ezidi, Türkmen, Şabak, Sabii, Kakai, Kürt, Arap, Şii ve Sünni Topluluklara Karşı Yaptığı Katliamların Soykırım Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3656 08.06.2021 Yükseköretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3634 25.05.2021 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3324 31.12.2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3197 16.11.2020 İşsiz, Emekli ve Asgari Ücretlilere Aylık 120 Kwh'ta Kadar Elektriğin Ücretsiz Olarak Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/3171 30.10.2020 Kürt Halk Önderlerinin Cenazelerinin Ailelerine Teslim Edilmesi, Haklarının İadesi ve İstiklal Mahakimi Kanunu ile Tadillerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2998 25.06.2020 Çiftçilerin Kamu ve Özel Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi ile Birlikte Çiftçilerin Üzerlerine Kayıtlı Bütün Tarımsal Üretim ve Hayvancılık Kapsamında Oluşan Borçlarının Devletçe Ödenmesini Öngören Kanun Teklifi
2/2959 10.06.2020 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2889 14.05.2020 Tarım Kanunu ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2855 05.05.2020 Kara Avcılığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi