Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

EROL KATIRCIOĞLU
HDP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:7
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3739 08.07.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3708 25.06.2021 Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamalarının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3652 04.06.2021 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3569 15.04.2021 Güvencesiz Kapanmaya Karşı Ekonomik Tedbirleri İçeren Kanun Teklifi
2/3553 08.04.2021 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2856 05.05.2020 Koronavirüs Salgınına Karşı Güvence Sağlamak Amacıyla 7197 Sayılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2813 14.04.2020 Koronavirüs Salgınına Karşı Acil Durum Önlemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi