Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

MUHAMMET BALTA
AK Parti - TRABZON

Bulunan Kayıt Sayısı:2
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2952 10.06.2020 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2875 14.05.2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi