Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

FERİDUN BAHŞİ
İYİ Parti - ANTALYA

Bulunan Kayıt Sayısı:34
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3992 03.12.2021 Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3991 03.12.2021 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3783 19.08.2021 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3764 04.08.2021 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3503 24.03.2021 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3457 09.03.2021 Ermeniler Tarafından Azerbaycan'da Bulunan Hocalı Kasabasında Yapılan İnsanlık Dışı Zulmün ve Katliamların Gerçekleştiği "26 Şubat" Tarihinin Türkiye de "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/3150 20.10.2020 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2725 13.03.2020 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2601 04.02.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılasına Dair Kanun Teklifi
2/2592 03.02.2020 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2243 03.10.2019 657 Devlet Memurları Kanununu ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2242 03.10.2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1700 05.02.2019 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1699 05.02.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1689 31.01.2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1649 12.02.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1606 06.02.2019 İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1553 10.01.2019 2019 Yılının "Samsun Yılı" İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1495 15.12.2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1492 04.12.2018 Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi ve 3628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1448 05.12.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1398 22.11.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1397 22.11.2018 Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesinin İkindi Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1395 22.11.2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve 20.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1338 13.11.2018 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve Askerlik Kanunu ile Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1317 07.11.2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1316 07.11.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1211 22.10.2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1210 22.10.2018 Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1138 12.10.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1124 09.10.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1120 09.10.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1119 09.10.2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/940 08.08.2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi