Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ERKAN BAŞ
TİP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:4
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3864 08.10.2021 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3833 23.09.2021 Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2062 10.07.2019 Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1978 12.06.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi