Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

SAİT DEDE
HDP - HAKKARİ

Bulunan Kayıt Sayısı:5
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3799 06.09.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3576 19.04.2021 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3575 19.04.2021 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/3129 07.10.2020 Devlet Memurları Kanunu ile Diğer Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2959 10.06.2020 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi