Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
CHP - TEKİRDAĞ

Bulunan Kayıt Sayısı:17
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3802 08.09.2021 Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3092 03.09.2020 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2978 22.06.2020 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda ve Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2956 11.06.2020 Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2918 29.05.2020 Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2736 16.03.2020 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2548 17.01.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2542 15.01.2020 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2518 06.01.2020 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1985 25.06.2019 29.6.2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1733 05.03.2019 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1551 08.01.2019 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1513 26.12.2018 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1168 17.10.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi