Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

MUSTAFA ADIGÜZEL
CHP - ORDU

Bulunan Kayıt Sayısı:20
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3972 19.11.2021 657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3836 27.09.2021 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3226 30.11.2020 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3204 18.11.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3191 11.11.2020 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2849 04.05.2020 5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2845 30.04.2020 Enerji Dağıtım Şirketlerinin Devletleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1951 13.05.2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1695 01.02.2019 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1519 27.12.2018 351 Sayılı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1437 03.12.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1405 23.11.2018 Düğün Benzeri Eğlence Yerleri İle Meskün Mahalde Bireysel Silah Kullanımının Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1401 23.11.2018 Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi
2/1183 19.10.2018 14/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1133 11.10.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1100 04.10.2018 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/793 18.07.2018 25.10.1984 Tarihli ve 3965 Sayılı Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi