Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

EBRÜ GÜNAY
HDP - MARDİN

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2959 10.06.2020 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi