Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

LEVENT GÖK
CHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:57
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3851 28.09.2021 27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3850 28.09.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3849 28.09.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3848 28.09.2021 27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3846 27.09.2021 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3845 27.09.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3844 27.09.2021 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3843 27.09.2021 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3842 27.09.2021 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3841 27.09.2021 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3825 22.09.2021 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3824 22.09.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3815 15.09.2021 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3696 17.06.2021 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3694 17.06.2021 Ceza Muhakemesi Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı İlkeleri Gereğince) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3693 17.06.2021 Avukatlık Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3692 17.06.2021 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3691 17.06.2021 Mahpus Haysiyeti ve Hakları Işığında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3690 17.06.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3689 17.06.2021 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3688 17.06.2021 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3687 17.06.2021 İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3686 17.06.2021 OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle Kamu Görevinden İhraç Edilmiş Olup 19 Temmuz 2018 Tarihine Kadar veya Bu Tarihlerden Sonra Haklarında soruşturma veya Kovuşturma Başlatılmamış Olanlar ile Haklarında Başlatılan Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri Lehlerine Sonuçlanan Kamu Görevlileri, Yargı Organı Çalışanı ve Diğer Kurum ve Teşkilat Görevlilerinin İadesine, Haklarında Uygulanan Tedbirlerin Kaldırılmasına ve Bazı Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3685 17.06.2021 Terörle Mücadele Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3684 17.06.2021 Türk Ceza Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3547 07.04.2021 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3315 25.12.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3314 25.12.2020 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3313 25.12.2020 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3312 25.12.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3311 25.12.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3310 25.12.2020 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3309 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3308 25.12.2020 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3307 25.12.2020 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3306 25.12.2020 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3305 25.12.2020 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3304 25.12.2020 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3303 25.12.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3302 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3299 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3298 25.12.2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3297 25.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3296 25.12.2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3295 25.12.2020 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3294 25.12.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3193 12.11.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3161 21.10.2020 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2525 08.01.2020 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2487 25.12.2019 Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2421 04.12.2019 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2050 09.07.2019 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1759 18.03.2019 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/988 31.08.2018 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi