Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

MURAT EMİR
CHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:56
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3752 18.07.2021 Avukatlık Kanununda ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3696 17.06.2021 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3694 17.06.2021 Ceza Muhakemesi Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı İlkeleri Gereğince) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3693 17.06.2021 Avukatlık Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3692 17.06.2021 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3691 17.06.2021 Mahpus Haysiyeti ve Hakları Işığında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3690 17.06.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3689 17.06.2021 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3688 17.06.2021 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3687 17.06.2021 İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3686 17.06.2021 OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle Kamu Görevinden İhraç Edilmiş Olup 19 Temmuz 2018 Tarihine Kadar veya Bu Tarihlerden Sonra Haklarında soruşturma veya Kovuşturma Başlatılmamış Olanlar ile Haklarında Başlatılan Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri Lehlerine Sonuçlanan Kamu Görevlileri, Yargı Organı Çalışanı ve Diğer Kurum ve Teşkilat Görevlilerinin İadesine, Haklarında Uygulanan Tedbirlerin Kaldırılmasına ve Bazı Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3685 17.06.2021 Terörle Mücadele Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3684 17.06.2021 Türk Ceza Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3510 25.03.2021 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3498 24.03.2021 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3204 18.11.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3158 21.10.2020 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3134 12.10.2020 Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2906 27.05.2020 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/2681 02.03.2020 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Teklifi
2/2634 14.02.2020 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2583 29.01.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2572 23.01.2020 Terörle Mücadele Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2568 23.01.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2520 06.01.2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2514 03.01.2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2513 30.12.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2473 20.12.2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2424 04.12.2019 Belediye Kanununda, Pasaport Kanununda ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2253 04.10.2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2230 20.09.2019 Çocuk Koruma Kanununda ve İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1757 14.03.2019 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1621 11.02.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1484 12.12.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1483 12.12.2018 Devlet Memurları Kanununda ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1482 12.12.2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2/1436 03.12.2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1433 30.11.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1376 16.11.2018 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1259 31.10.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1253 30.10.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1252 30.10.2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1240 30.10.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1239 30.10.2018 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1238 30.10.2018 Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1133 11.10.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1078 26.09.2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1068 24.09.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1060 24.09.2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/993 07.09.2018 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/829 19.07.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/826 19.07.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/815 19.07.2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi