Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
AK Parti - ÇANKIRI

Bulunan Kayıt Sayısı:4
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2999 30.06.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2952 10.06.2020 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2215 30.09.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1 16.07.2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi