Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ERKAN AKÇAY
MHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı:15
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3050 21.07.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2999 30.06.2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2952 10.06.2020 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2779 08.04.2020 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1382 20.11.2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İçtüzük Teklifi
2/970 26.09.2018 Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi
2/965 01.10.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/861 30.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/858 27.07.2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
2/857 27.07.2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/856 27.07.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/855 27.07.2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/854 27.07.2018 Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/853 27.07.2018 Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Alınmaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/795 25.07.2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi