Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

HAYATİ ARKAZ
MHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:2
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3020 08.07.2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1319 08.11.2018 Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi