Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ÇETİN ARIK
CHP - KAYSERİ

Bulunan Kayıt Sayısı:32
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3780 17.08.2021 Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3594 29.04.2021 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3204 18.11.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3143 15.10.2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3099 15.09.2020 Çiftçilerin Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bankalara Olan Faiz Borçlarının Silinmesi ve Borcun Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3091 28.08.2020 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2976 18.06.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2944 04.06.2020 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2792 12.04.2020 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2688 05.03.2020 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2286 11.10.2019 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2200 17.09.2019 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2178 06.09.2019 06.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1822 26.04.2019 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1821 26.04.2019 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1766 22.03.2019 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1645 08.02.2019 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1517 27.12.2018 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1235 30.10.2018 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1101 04.10.2018 Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/991 07.09.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/913 02.08.2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/912 02.08.2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/863 30.07.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/822 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/818 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/817 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/813 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/809 19.07.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi