Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
TİP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:30
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3864 08.10.2021 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3833 23.09.2021 Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3659 08.06.2021 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3521 02.04.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3520 02.04.2021 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3274 22.12.2020 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3273 22.12.2020 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3272 22.12.2020 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3247 09.12.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3139 12.10.2020 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3138 12.10.2020 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3137 12.10.2020 10/7/2004 Tarihi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3136 12.10.2020 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3059 27.07.2020 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2676 28.02.2020 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2675 27.02.2020 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2674 26.02.2020 Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2671 28.02.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2640 17.02.2020 Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2459 13.12.2019 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2448 11.12.2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2292 16.10.2019 Kastamonu İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2047 05.07.2019 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2046 05.07.2019 Anadolu Ajansının Malları ve Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2043 05.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1755 14.03.2019 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1576 21.01.2019 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi