Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

LÜTFÜ TÜRKKAN
İYİ Parti - KOCAELİ

Bulunan Kayıt Sayısı:32
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3822 21.09.2021 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3793 02.09.2021 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3762 03.08.2021 Orman Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3761 03.08.2021 Yanan Orman Arazilerinde Tarım ve Hayvancılık Yahut Herhangi Bir Ticari Faaliyet Yapılamayacağına ve Bu Arazilerin İmara Açılamayacağına Dair Kanun Teklifi
2/3695 17.06.2021 Alemdar Müze Gemisine İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3077 18.08.2020 Bingöl Havalimanının Adının Şehit Hikmet Tekin Havalimanı Olarak Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/3070 05.08.2020 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2771 31.03.2020 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2770 31.03.2020 14/3/2013 Tarihli ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2769 31.03.2020 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2768 31.03.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2767 31.03.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2766 31.03.2020 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2765 31.03.2020 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2763 30.03.2020 3/11/1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2720 12.03.2020 Uzman Erbaş Kanununda ve Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2536 18.01.2020 Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2360 12.11.2019 26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bazı Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2234 24.09.2019 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2105 23.07.2019 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1805 26.04.2019 Fransa Cumhuriyetinin Cezayir Halkına Yönelik Gerçekleştirdiği Katliamların "Soykırım" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
2/1632 25.01.2019 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1626 19.02.2019 14/7/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1492 04.12.2018 Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi ve 3628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1298 06.11.2018 Çanakkale İline Bağlı Kepez Beldesinin İlçe Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1258 31.10.2018 İstanbul Havalimanı Adının Atatürk Havalimanı, Mevcut Atatürk Havalimanı Adının Yeşilköy Havalimanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1233 26.10.2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1164 16.10.2018 4.12.1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1086 28.09.2018 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1019 17.09.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/971 03.10.2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/928 08.08.2018 Nafaka Alacaklılarının Korunmasına Dair Kanun Teklifi