Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ERKAN AYDIN
CHP - BURSA

Bulunan Kayıt Sayısı:13
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3749 18.07.2021 31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3224 30.11.2020 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Kanun Teklifi
2/3204 18.11.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3163 21.10.2020 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3008 03.07.2020 İl Özel İdarelerine ve Belediyelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2890 14.05.2020 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2803 12.04.2020 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hkkında Kanun Teklifi
2/2641 17.02.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1740 26.02.2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1517 27.12.2018 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi