Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:13
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3723 30.06.2021 26.05.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3439 03.03.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3276 22.12.2020 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3256 10.12.2020 Çanakkale Savaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/3204 18.11.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2209 20.09.2019 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2043 05.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1917 13.05.2019 4857 Sayılı İş Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1688 25.01.2019 2019 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1630 24.01.2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi