Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

GÜLİZAR BİÇER KARACA
CHP - DENİZLİ

Bulunan Kayıt Sayısı:31
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3646 02.06.2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3643 31.05.2021 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3516 29.03.2021 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3514 29.03.2021 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3360 26.01.2021 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3322 30.12.2020 Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3213 20.11.2020 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3139 12.10.2020 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3138 12.10.2020 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3137 12.10.2020 10/7/2004 Tarihi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3136 12.10.2020 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2434 04.12.2019 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2348 06.11.2019 25/10/1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2347 06.11.2019 6/6/2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2302 18.10.2019 23/3/2005 Tarih ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2237 26.09.2019 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2208 20.09.2019 19/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2192 13.09.2019 14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Kanun'un 25. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2043 05.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/2016 01.07.2019 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1960 24.05.2019 3092 Sayılı Çay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1785 22.03.2019 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1474 10.12.2018 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1418 26.11.2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1417 26.11.2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1356 15.11.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1327 08.11.2018 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1098 04.10.2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi