Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ÖZKAN YALIM
CHP - UŞAK

Bulunan Kayıt Sayısı:20
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3919 03.11.2021 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3868 11.10.2021 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3807 09.09.2021 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3660 08.06.2021 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3249 09.12.2020 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3159 21.10.2020 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2606 06.02.2020 31.05.2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2475 20.12.2019 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2460 13.12.2019 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2445 11.12.2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2301 18.10.2019 Uşak İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2150 19.08.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2043 05.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1572 16.01.2019 Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1381 20.11.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1116 08.10.2018 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/990 07.09.2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi