Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

HASAN KALYONCU
MHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı:9
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3049 17.07.2020 Biyolog Meslek Kanunu Teklifi
2/3010 06.07.2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2699 09.03.2020 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2660 24.02.2020 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2659 24.02.2020 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2654 24.02.2020 Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1920 14.05.2019 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1289 30.10.2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/795 25.07.2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi