Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

RIDVAN TURAN
HDP - MERSİN

Bulunan Kayıt Sayısı:12
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3728 01.07.2021 Tarımsal Üretici Borçlarının Kamu Borcu Olarak Üstlenilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3676 16.06.2021 Kooperatifler Hakkında Kanun Teklifi
2/3580 23.04.2021 Hazine Arazilerinde Tarımsal Faaliyet Sürdüren Üreticiler Hakkında Kanun Teklifi
2/3129 07.10.2020 Devlet Memurları Kanunu ile Diğer Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3083 24.08.2020 Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2959 10.06.2020 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2814 15.04.2020 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2745 18.03.2020 Hususi Hastaneler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2738 16.03.2020 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2706 10.03.2020 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1956 22.05.2019 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1791 17.04.2019 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi