Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

NİHAT YEŞİL
CHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:9
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3351 21.01.2021 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3316 25.12.2020 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3212 20.11.2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3124 06.10.2020 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2860 08.05.2020 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2043 05.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi