Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

İSMAİL KONCUK
ZAFER P - ADANA

Bulunan Kayıt Sayısı:37
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3957 18.11.2021 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3931 09.11.2021 Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3908 28.10.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3901 26.10.2021 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3827 22.09.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3771 10.08.2021 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3700 21.06.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3699 21.06.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3657 08.06.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3467 10.03.2021 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3379 10.02.2021 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3326 05.01.2021 Şehit Yakınlarına Yapılacak Yardımlar Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3239 03.12.2020 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3236 03.12.2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3235 03.12.2020 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3027 09.07.2020 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2842 28.04.2020 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1973 29.05.2019 8/2/2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1904 03.05.2019 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1784 19.03.2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1631 25.01.2019 Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1573 16.01.2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1557 15.01.2019 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1553 10.01.2019 2019 Yılının "Samsun Yılı" İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1552 09.01.2019 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1492 04.12.2018 Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi ve 3628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1426 29.11.2018 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1396 22.11.2018 Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1392 21.11.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1371 15.11.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1255 30.10.2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1211 22.10.2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1210 22.10.2018 Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1108 04.10.2018 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
2/1089 01.10.2018 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi
2/1050 20.09.2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/999 11.09.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi