Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

JALE NUR SÜLLÜ
CHP - ESKİŞEHİR

Bulunan Kayıt Sayısı:14
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3751 18.07.2021 Eskişehir İli İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3750 18.07.2021 Eskişehir İlinin Adının Gazieskişehir Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3442 03.03.2021 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3437 03.03.2021 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3417 24.02.2021 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3395 17.02.2021 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3390 15.02.2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3300 25.12.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2533 10.01.2020 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2292 16.10.2019 Kastamonu İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2089 18.07.2019 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi