Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

BEDRİ YAŞAR
İYİ Parti - SAMSUN

Bulunan Kayıt Sayısı:9
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3695 17.06.2021 Alemdar Müze Gemisine İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3084 25.08.2020 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2597 03.02.2020 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1553 10.01.2019 2019 Yılının "Samsun Yılı" İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1524 28.12.2018 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1492 04.12.2018 Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi ve 3628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1485 13.12.2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1303 07.11.2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1302 07.11.2018 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 24.06.2004 Tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi