Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ALİ HAYDAR HAKVERDİ
CHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:46
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3976 23.11.2021 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3969 19.11.2021 Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3753 18.07.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3696 17.06.2021 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3694 17.06.2021 Ceza Muhakemesi Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı İlkeleri Gereğince) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3693 17.06.2021 Avukatlık Kanununda (Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3692 17.06.2021 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3691 17.06.2021 Mahpus Haysiyeti ve Hakları Işığında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3690 17.06.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3689 17.06.2021 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3688 17.06.2021 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3687 17.06.2021 İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3686 17.06.2021 OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle Kamu Görevinden İhraç Edilmiş Olup 19 Temmuz 2018 Tarihine Kadar veya Bu Tarihlerden Sonra Haklarında soruşturma veya Kovuşturma Başlatılmamış Olanlar ile Haklarında Başlatılan Soruşturma ve Kovuşturma İşlemleri Lehlerine Sonuçlanan Kamu Görevlileri, Yargı Organı Çalışanı ve Diğer Kurum ve Teşkilat Görevlilerinin İadesine, Haklarında Uygulanan Tedbirlerin Kaldırılmasına ve Bazı Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3685 17.06.2021 Terörle Mücadele Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3684 17.06.2021 Türk Ceza Kanununda (Düşünce ve İfade Özgürlüğünü Güvenceleyen) Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3661 08.06.2021 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3615 18.05.2021 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3578 21.04.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3534 05.04.2021 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3509 25.03.2021 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3501 24.03.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3496 23.03.2021 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3474 11.03.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3461 09.03.2021 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3460 09.03.2021 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3419 24.02.2021 Doğalgaz Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3367 01.02.2021 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3216 24.11.2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3184 06.11.2020 Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3173 04.11.2020 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3167 26.10.2020 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3162 21.10.2020 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3140 12.10.2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2677 03.03.2020 Ceza İnfaz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2648 18.02.2020 Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2629 12.02.2020 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2571 24.01.2020 Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2556 17.01.2020 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2553 17.01.2020 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2366 13.11.2019 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2339 05.11.2019 Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2290 14.10.2019 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2270 07.10.2019 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2043 05.07.2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1274 05.11.2018 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1018 14.09.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi