Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

UTKU ÇAKIRÖZER
CHP - ESKİŞEHİR

Bulunan Kayıt Sayısı:18
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3811 10.09.2021 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3810 10.09.2021 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3751 18.07.2021 Eskişehir İli İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3750 18.07.2021 Eskişehir İlinin Adının Gazieskişehir Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/3400 19.02.2021 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2801 12.04.2020 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2694 04.03.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Kanun Teklifi
2/2693 04.03.2020 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Teklifi
2/2632 12.02.2020 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2459 13.12.2019 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2448 11.12.2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2198 16.09.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1723 28.02.2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1722 28.02.2019 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/985 31.08.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/984 31.08.2018 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/924 06.08.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/777 13.07.2018 675 Sayılı Devlet Memurları Kanunun, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi