Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

DENİZ YAVUZYILMAZ
CHP - ZONGULDAK

Bulunan Kayıt Sayısı:5
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3726 30.06.2021 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3189 10.11.2020 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2965 15.06.2020 6085 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2086 16.07.2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1968 27.05.2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi