Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

EMİNE GÜLİZAR EMECAN
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:7
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3711 28.06.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3608 17.05.2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3558 12.04.2021 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2587 31.01.2020 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2142 19.08.2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2040 03.07.2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1768 22.03.2019 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi