Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

EDNAN ARSLAN
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı:11
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3918 03.11.2021 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3785 25.08.2021 6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3462 10.03.2021 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3409 22.02.2021 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3408 22.02.2021 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3407 22.02.2021 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/3406 22.02.2021 Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2917 29.05.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2141 09.08.2019 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1517 27.12.2018 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1018 14.09.2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi