Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
MHP - BURSA

Bulunan Kayıt Sayısı:20
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/3604 05.05.2021 Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/3583 26.04.2021 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/3051 20.07.2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3043 17.07.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3042 17.07.2020 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3020 08.07.2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2971 15.06.2020 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2824 20.04.2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2823 20.04.2020 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2822 20.04.2020 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2744 18.03.2020 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2655 24.02.2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2637 17.02.2020 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2483 24.12.2019 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2119 25.07.2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2009 26.06.2019 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1958 23.05.2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1921 16.05.2019 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1753 08.03.2019 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1650 12.02.2019 Kamu Kurumlarının Adlarında Türkiye Cumhuriyeti İbaresinin Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi