Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MENSUR IŞIK
BAĞIMSIZ - MUŞ

Bulunan Kayıt Sayısı:1
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2682 03.03.2020 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi